Nejčastější problémy ovlivnitelné fyzioterapií

  • vadné držení těla (nohy do O nebo X, nepřiměřené vtáčení nebo vytáčení nohou, porucha dynamiky chůze)
  • poruchy pohybové koordinace, psychomotorická opoždění
  • skoliotické držení těla
  • ortopedické vady (plochá noha, poúrazové a bolestivé stavy)
  • prevence a konzultace vhodných pohybových aktivit
Vstupní terapie
Celková doba terapie je 30-45minut
Mám zájem o tuto terapii
  • Anamnéza aneb diagnostika pohovorem v přítomnosti rodičů
  • Kineziologický rozbor držení těla (statické a dynamické testy)
  • Stanovení diagnózy, fyzioterapeutického plánu a krátkodobého cíle
  • Samotné manuální ošetření a doporučení vhodné autoterapie
  • Instruktáž rodičů (případné doporučení dalšího postupu a vyšetření)
Kde nás naleznete

Matejoffhands Physiotherapy s.r.o.
Smetanovo náměstí 122, 570 01 Litomyšl

Miloš Matejov

Telefon: +420 776 346 004
E-mail: milos.matejov@gmail.com

Alena Matejov

E-mail: alena.matejov@gmail.com