Nejčastější problémy ovlivnitelné fyzioterapií

 • asymetrický polohový syndrom (predilekce, tortikolis, úklon hlavy k jedné straně)
 • centrální koordinační porucha (hypotonie, hypertonie, nedonošené děti)
 • poporodní poranění periferních nervů (plexus brachialis)
 • ortopedické vady (pes equinovarus, pes calcaneovalgus, dysplazie kyčelních kloubů)
 • postižení centrálního nervového systému (např. dětská mozková obrna)
 • fyzioterapie onkologických dětských pacientů
 • zhodnocení psychomotorického vývoje (jeho kvality a kvantity)
 • instruktáž rodičů o vhodném handlingu (manipulace a stiulace dítěte v každodenní péči)
Vstupní terapie
Celková doba terapie 30-45minut
 • Získání anamnézy od rodičů (prenatální a postnstální vývoj)
 • Aspekce (pozorování spontánního projevu dítěte)
 • Polohové testy (reakce dítěte na polohu těla v prostoru)
 • Vyšetření reflexů
 • Instruktáž rodičů, handling (manipulace s dítětem)
 • Doporučení dalšího postupu event zahájení samotné terapie s prvky Vojtovy reflexní lokomoce
 • Konzultace videonahrávky
Rezervovat termín

V terapii u novorozenců a batolat využíváme Vojtovu reflexní lokomoci.

"Vojtova metoda je terapeutický a diagnostický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí."

Kde nás naleznete

Matejoffhands Physiotherapy s.r.o.
Smetanovo náměstí 122, 570 01 Litomyšl

Miloš Matejov

Telefon: +420 776 346 004
E-mail: milos.matejov@gmail.com

Alena Matejov

E-mail: alena.matejov@gmail.com

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.