Nejčastější problémy ovlivitelné fyzioterapií

  • zhodnocení psychomotorického vývoje /jeho kvality a kvantity/
  • asymetrický polohový syndrom /predilekce, tortikolis, úklon hlavy k jedné straně/
  • centrální koordinační porucha /hypotonie, hypertonie/
  • centrální koordinační porucha /nedonošené děti/
  • poporodní poranění periferních nervů /plexus brachialis/
  • ortopedické vady /pes equinovarus, pes calcaneovalgus, dysplazie kyčelních kloubů/
  • postižení centrálního nervového systému /DMO/
  • instruktáž rodičů o vhodném handlingu /manipulace a stiulace dítěte v každodenní péči/
  • fyzioterapie u onkologických dětských pacientů
Vstupní terapie
Mám zájem o tuto terapii

Vojtova metoda je terapeutický a diagnostický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí.

Kde nás naleznete

Matejoffhands Physiotherapy s. r. o.
Smetanovo náměstí 122, 570 01 Litomyšl

Miloš Matejov

Telefon: +420 776 346 004
E-mail: milos.matejov@gmail.com

Alena Matejov

E-mail: alena.matejov@gmail.com